همه عناصر

دسته‌بندی نشده
0
همه عناصر نیازمندی ها : Calculator Add-on .super-form-310 > * {visibility:hidden;}تومان0.00عنواندر اینجا میتوانید کدهای HTML خودتان را وارد کنید...در اینجا میتوانید کدهای HTML خودتان را وارد کنید...Please enter your "Google API key" and make sure you enabled the "Google Maps JavaScript API" library in order to generate a map{"api_key":"","address":"","address_marker":"","zoom":5,"enable_polyline":"","polylines":"","polyline_stroke_weight":2,"polyline_stroke_color":"#FF0000","polyline_stroke_opacity":1,"polyline_geodesic":"true","min_width":500,"min_height":350,"max_width":0,"max_height":0}ارسالارسالارسالارسال .vc_btn3-style-gradient.vc_btn-gradient-btn-5da9a19354786:hover{color: #fff;background-color: #f4524d;border: none;background-position: 100% 0;}.vc_btn3-style-gradient.vc_btn-gradient-btn-5da9a19354786{color: [...]
اسفند 9, 1397 ادامه مطلب

فرم تخمین خدمات

دسته‌بندی نشده
0
فرم تخمین خدمات نیازمندی ها : Calculator Add-on .super-form-323 > * {visibility:hidden;}تومان0مجموع نام دامنهچند نام دامنه که می خواهید ثبت نام را انتخاب کنید-+  تومان0تعداد دفعاتی که در هفته اسکن می خواهید انتخاب کنیدچه تعداد اسکن بدافزار در هفته میخواهید؟  تومان0بهینه سازی وب سایت من برای موتورهای جستجوهر کدام از گزینه های زیر را که میخواهید انتخاب [...]
اسفند 9, 1397 ادامه مطلب

فرم محاسبه سن

دسته‌بندی نشده
0
فرم محاسبه سن نیازمندی ها : Calculator Add-on .super-form-317 > * {visibility:hidden;}سن: 0عضویت .vc_btn3-style-gradient.vc_btn-gradient-btn-5da9a1936baec:hover{color: #fff;background-color: #f4524d;border: none;background-position: 100% 0;}.vc_btn3-style-gradient.vc_btn-gradient-btn-5da9a1936baec{color: #fff;border: none;background-color: #75d69c;background-image: -webkit-linear-gradient(left, #75d69c 0%, #f4524d 50%,#75d69c 100%);background-image: linear-gradient(to right, #75d69c 0%, #f4524d 50%,#75d69c 100%);-webkit-transition: all .2s ease-in-out;transition: all .2s ease-in-out;background-size: 200% 100%;} بازگشت به همه فرم ها
اسفند 9, 1397 ادامه مطلب

چند مرحله ای پیشرفته

دسته‌بندی نشده
0
چند مرحله ای پیشرفته نیازمندی ها : Calculator Add-on .super-form-235 > * {visibility:hidden;}تومان0Submit .vc_btn3-style-gradient.vc_btn-gradient-btn-5da9a19382e37:hover{color: #fff;background-color: #f4524d;border: none;background-position: 100% 0;}.vc_btn3-style-gradient.vc_btn-gradient-btn-5da9a19382e37{color: #fff;border: none;background-color: #75d69c;background-image: -webkit-linear-gradient(left, #75d69c 0%, #f4524d 50%,#75d69c 100%);background-image: linear-gradient(to right, #75d69c 0%, #f4524d 50%,#75d69c 100%);-webkit-transition: all .2s ease-in-out;transition: all .2s ease-in-out;background-size: 200% 100%;} بازگشت به همه فرم ها
اسفند 5, 1397 ادامه مطلب

ایجاد نوشته وردپرس (پیشرفته)

دسته‌بندی نشده
0
ایجاد نوشته وردپرس (پیشرفته) نیازمندی ها : Front-end Posting Add-on Error: Super Forms could not find a form with ID: 216 .vc_btn3-style-gradient.vc_btn-gradient-btn-5da9a19392ffc:hover{color: #fff;background-color: #f4524d;border: none;background-position: 100% 0;}.vc_btn3-style-gradient.vc_btn-gradient-btn-5da9a19392ffc{color: #fff;border: none;background-color: #75d69c;background-image: -webkit-linear-gradient(left, #75d69c 0%, #f4524d 50%,#75d69c 100%);background-image: linear-gradient(to right, #75d69c 0%, #f4524d 50%,#75d69c 100%);-webkit-transition: all .2s ease-in-out;transition: all .2s ease-in-out;background-size: 200% 100%;} بازگشت به همه فرم [...]
اسفند 2, 1397 ادامه مطلب